Metoda Feuerstein și rolul învățării mediate

Rolul învăţării mediate şi a Programului de Îmbogăţire Instrumentală în dezvoltarea mentală la copii

Metoda Feuerstein –  program suport pentru educația copiilor

Profesorul și cercetătorul Reuven Feuerstein a dezvoltat o teorie a învățării, cunoscută sub numele de „Teoria învățării mediate” și un set de instrumente cu fișe specifice de lucru (Programul de Îmbogățire Instrumentală Feuerstein), cu ajutorul cărora se dezvoltă atât inteligența academică, cât și ceea emoțională, a copiilor și nu numai.

Exercițiile create de Feuerstein dezvoltă pe de o parte, flexibilitatea cerebrală, neuroplasticitatea creierului, operațiile gândirii, vocabularul și funcțiile executive, atenția și învățarea, iar pe de altă parte dezvoltă psiho-emotional copiii, prin formarea de strategii de gestionare a emoțiilor, pentru învățare și rezolvarea problemelor din viața cotidiană.

Pentru Metoda pe care a creat-o, profesorul Feuerstein a fost premiat cu o multitudine de premii, printre care se numără și titlul de Erou al statului Israel și nominalizarea în anul 2011 la Premiul Nobel pentru Educație.

Metoda Feuerstein este un instrument educațional esențial pentru copii, având la bază concepția că inteligența se poate modifica pe tot parcursul vieții cu ajutorul medierii învățării și a mediului inconjurator. Medierea implică o tehnică clară, cu etape precise și exerciții specifice prin care se dezvoltă funcțiile cognitive și gândirea.

Exercițiile lui Feuerstein dezvoltă atât latura cognitivă, cât și pe cea afectivă a personalității, și contribuie la dezvoltarea independenței și autonomiei copiilor, la diminuarea violenței și agresivității, la gestionarea emoțiilor, la evitarea bullying-ului și la optimizarea comunicării și relaționării între copii. Metoda susține psiho-educația copiilor. Pentru a deveni capabili să se adapteze la schimbările rapide ale societății, copii au nevoie să își dezvolte procesul de gândire, să învețe cum să învețe, să fie ghidați pentru dezvoltarea aptitudinilor emoționale și competențelor sociale – lucrul care devine facil cu ajutorul exercițiilor din fișele de lucru.

Programul este compus din 24 caiete cu peste 500 de fișe cu exerciții de lucru care acoperă aproximativ 500 de ore de activități specifice cu copiii. Activitățile se pot desfășura în grup și pot fi integrate în predarea la clasă, pentru optimizarea proceselor cognitive și metacognitive care favorizează achiziția de abilități mentale necesare învățării și integrării școlare și sociale.

Fiecare exercițiu propus urmărește să învețe copilul să realizeze legăturile adecvate între obiecte, fenomene și concepte, să utilizeze un vocabular cât mai adecvat, să definească o problemă, să formuleze o ipoteză de rezolvare, să elaboreze și să aplice strategii rezolutive. Sarcinile de lucru pun accent atât pe dezvoltarea structurilor cognitive, cât și pe dezvoltarea celor socio-emoționale. Ele facilitează potențialul individual al copilului, reduc dificultățile de învățare și constituie o modalitate de a depăși întârzierile de dezvoltare.

Această metodă este foarte flexibilă deoarece permite mediatorului/ profesorului să aleagă instrumente specifice în funcție de necesitățile copilului. Fiecare caiet cu fișe de lucru stimulează și dezvoltă anumite funcții cognitive și operații mentale. Metoda se lucrează cu precădere în grup și se poate utiliza în clasă, exercițiile fiind de tipul‚ „hârtie – creion“.

Metoda stimulează procesul gândirii și dezvoltă capacitatea de învățare într-un mod organizat și structurat.

Metoda Feuerstein

Beneficiile metodei Feuerstein

 • Stimulează curiozitatea și crește entuziasmul în activități
 • Îmbunătățește capacitarea de concentrare a atenției și memoriei
 • Reglează comportamentul impulsiv
 • Dezvoltă independența în gândire și învățare
 • Dezvoltă sentimentul de competență și stimă de sine
 • Îmbunătățește capacitatea de comunicare și ascultare
 • Dezvoltă deprinderile de interacțiune socială adecvate situațional
 • Dezvoltă motivația interioară
 • Dezvoltă empatia și gestionarea emoțiilor
 • Îmbunătățește raționamentul și gândirea critică
 • Dezvoltă gândirea divergentă, gândirea critică și tendința de a găsi răspunsuri alternative
 • Îmbunătățește capacitatea de rezolvare a problemelor
 • Diminuează nivelul de agresivitate, frustrare și de anxietate în fața insuccesului
 • Reduce sentimentul de frică în fața unui lucru nou și complex.

La nivel practic, se urmăresc două obiective:

a). Sprijinirea elevului pentru a reflecta şi a deveni conştient de procesele cognitive pe care le activează atunci când trebuie să rezolve o problemă;

b). Însuşirea unei metodologii precise de învăţare şi a unui algoritm de rezolvare a problemelor care să-i permită elevului să depăşească cu succes situaţiile problematice noi şi neprevăzute.

Metoda Feuerstein se utilizează astăzi ca materie opțională în școlile din întreaga lume, fiind predată începând cu vârsta de 5 ani și până la liceu. Este un instrument extrem de valoros în formare abilitaților de școlaritate pentru trecerea de la grădiniță la școală; de asemenea este eficientă în activitățile remediale; în lucrul cu copii cu CES și în procesul de integrare școlară și socială a oricărui școlar; este folosită ca antrenament cognitiv – emoțional pentru managementul stresului și ameliorarea anxietății în situațiile de evaluare (teze, teste naționale, evaluări, admitere etc.) și ca antrenament cognitiv pentru dezvoltarea abilităților înalte.

Articole asemănătoare