Metoda Feuerstein

Metoda Feuerstein se adresează tuturor celor care sunt interesați să dobândească noi abiltăți de gândire și învățare: dezvoltare emoțională și antrenament cognitiv pentru copii și adulți, inclusiv educație remedială pentru persoane cu dificultăți de adaptare emoțională sau de învățare.

Metoda Feuerstein, denumirea mai cunoscută publicului larg, reprezintă un program de terapie și intervenție, denumit de către creatorul metodei, prof. dr. Reuven Feuerstein, Feuerstein Instrumental Enrichment (FIE) – adică, în limba română, Programul de îmbogățire instrumentală – FIE. Metoda Feuerstein se utilizează astăzi în multe școli din întreaga lume, fiind predată începând cu vârsta de 5 ani și până la facultate.

Programul FIE, denumit în site-ul nostru Metoda Feuerstein, conține 24 de caiete, cu peste 500 de fișe de lucru pentru copii și adulți. Aceste instrumente sunt folosite pentru optimizarea abilităților cognitive și metacognitive care favorizează achiziția de abilități mentale, de concepte utilizabile în situații diferite.

Metoda Feuerstein este axată pe îmbunătățirea abilităților de gândire și rezolvarea problemelor, cunoașterea și înțelegerea emoțiilor, dezvoltarea flexibilității și îmbunătățirea abilitățiilor de luare a deciziilor. Cu ajutorul exercițiilor din caietele  FIE,  se dezvoltă toate componentele inteligenței umane, fiind stimulată și antrenată  atât inteligența academică, cât și ceea emoțională a copiilor și adulților.

Metoda Feuerstein
– un instrument validat științific, cu rezultate demonstrate

De mai bine de 60 de ani și în peste 40 de țări, teoria și sistemele aplicate ale prof. Feuerstein au fost implementate atât în școli, în cadru clinic, dar și organizațional. Reuven Feuerstein a fost unul dintre promotorii teoriei neuroplasticității (capacitatea sistemului nervos de a se adapta și de a se reorganiza prin modificarea conexiunilor neuronale astfel că inteligența este flexbilă, și nu fixă așa cum se credea înaintea apariției cercetărilor sale.

În decursul ultimilor 40 de ani s-au întocmit multe studii despre efectele FIE/ Metodei Feuerstein. Studiul original realizat de Feuerstein et al. (1980) a indicat o ameliorare considerabilă a funcţionării cognitive. Programul de îmbogățire instrumentală – FIE este un program de intervenţie cognitivă practicat la scară largă, care poate fi aplicat în mod variat la multe grupuri ţintă. Implementarea necesită o pregătire corespunzătoare a profesorilor şi o abordare orientată la sistem. FIE nu poate fi comparat pe deplin cu alte programe cognitive, el fiind mai mult decât cognitiv. Scopurile lui trec peste cognitivul pur pentru a atinge nivelul emoţional, social şi cultural. Pe de altă parte, instrumentele nu sunt decât un pretext pentru a oferi elevului experienţa intensă de învăţare mediată care va fi transferată la viaţa cotidiană.

Reuven Feuerstein,
creatorul Metodei Feuerstein

Reuven Feuerstein a fost profesor universitar și cercetător în științe cognitive și psihologia dezvoltării, recunoscut și apreciat la nivel internațional pentru cercetările sale referitoare la Teoria învățării mediate.

Prof. Reuven Feuerstein s-a născut  în Botoșani, dar cea mai mare parte a vieții sale a trăit în Israel, unde a fondat Institutul de cercetare în științe cognitive și dezvoltare a potențialului de învățare din Ierusalim. Institutul care  îi poartă numele funcționează și astăzi și este afiliat multor universități, clinici și centre de cercetare din întreaga  lume. Pentru metoda pe care a creat-o, R. Feuerstein  a fost premiat cu o multitudine de premii printre care titlul de Erou al statului Israel, nominalizarea la Premiul Nobel pentru Educație în anul 2011 și titlul de doctor Honoris Causa Oferit de Universitatea Babeș Bolyai Cluj-Napoca. Profesorul Feuerstein este membru de onoare al Asociației Feuerstein România – Deschideți mintea! din anul 2008.

Teoria învățării mediate include două programe: FIE și LPAD

Profesorul și cercetătorul Reuven Feuerstein a dezvoltat Teoria învățării mediate pe care a operaționalizat-o în două programe specifice, unul de intervenție și terapie și un alt program de evaluare:

 • Feuerstein Instrumental Enrichment (FIE) – adică, în limba română, Programul de îmbogățire instrumentală sau Metoda Feuerstein, care este un program psiho-educațional de terapie/ intervenție,
 • Learning Propensity Assessment Device (LPAD) – adică, în limba română, Programul de evaluare dinamică a potenţialului de învăţare – LPAD – care este un program de evaluare și diagnoză.

Metoda Feuerstein 
este un instrument educațional esențial

Instrumentele create de Feuerstein dezvoltă pe de o parte, flexibilitatea cerebrală, neuroplasticitatea creierului, operațiile gândirii, vocabularul și funcțiile executive, atenția si învățarea, iar pe de alta parte contribuie semnificativ la dezvoltarea psiho-emoțională prin formarea de strategii de gestionare a emoțiilor, crearea de reguli de comportament social, formarea unor strategii de reglare emoțională, creștere a încrederii in sine, determinare și reziliență. Contribuie la formarea startegiilor de pentru învățare eficientă și rezolvare de probleme din viața cotidiană.

Exercițiile lui Feuerstein dezvoltă atât latura cognitivă cât și pe cea afectivă a personalității, contribuind la dezvoltarea independenței și autonomiei copiilor, la diminuarea violenței și agresivității, la gestionarea emoțiilor, evitarea bullying-ului si optimizarea comunicării și relaționării între copii. Metoda susține psiho-educația copiilor. Pentru a deveni capabili să se adapteze la schimbările rapide ale societății, copiii au nevoie să își dezvolte procesul de gândire, să învețe cum să învețe, să fie ghidați pentru dezvoltarea aptitudinilor emoționale și competențelor sociale- lucrul care devine facil cu ajutorul exercițiilor din fișele de lucru.

Fiecare exercițiu propus urmărește să învețe copilul să realizeze legăturile adecvate între obiecte, fenomene și concepte, să utilizeze un vocabular cât mai adecvat, să definească o problemă, să formuleze o ipoteză de rezolvare, să elaboreze și să aplice strategii rezolutive. Sarcinile de lucru, pun accent atât pe dezvoltarea structurilor cognitive cât și pe dezvoltarea celor socio-emoționale. Ele facilitează potențialul individual al copilului, reduc dificultățile de învățare și constituie o modalitate de a depăși întârzierile de dezvoltare.

Această metodă este foarte flexibilă deoarece permite mediatorului/profesorului să aleagă instrumente specifice în funcție de necesitățile copilului. Fiecare caiet cu fișe de lucru stimulează si dezvoltă anumite funcții cognitive și operații mentale. Metoda se lucrează cu precădere în grup, și se poate utiliza în clasă, exercițiile fiind de tipul‚ hârtie creion.

Beneficiile Metodei Feuerstein

Metoda Feuerstein este un instrument educațional dedicat cu beneficii multiple atât pentru copii, cât și pentru adulți.

 • Stimulează curiozitatea și crește entuziasmul în activități,
 • Îmbunătățește capacitarea de concentrare a atenției, memoriei,
 • Reglează comportamentul impulsiv,
 • Dezvoltă independența în gândire și învățare,
 • Dezvoltă sentimentul de competență și stimă de sine,
 • Îmbunătățește capacitatea de comunicare și ascultare,
 • Dezvoltă deprinderile de interacțiune socială adecvate situațional,
 • Dezvoltă motivația interioară,
 • Diminuează nivelului de agresivitate, frustrare și de anxietate în față insuccesului,
 • Îmbunătățește empatia și gestionarea emoțiilor,
 • Îmbunătățește raționamentul și gândirea critică,
 • Dezvoltă gândirea divergență, gândirea critică și tendința de a găsi răspunsuri alternative,
 • Îmbunătățește capacitatea de rezolvare a problemelor,
 • Reduce sentimentul de frică în fața unui lucru nou și complex,
 • Are instrumente care pot fi folosite ca program de remediere pentru copiii cu ADHD, probleme de comportament, de relaţionare şi socializare, deficienţă de comunicare, agresivitate, deficienţă mintală, Autism, sindrom Down.

Metoda Feuerstein
– domenii de aplicare

Pentru a fi capabili să se adapteze la schimbările rapide ale societății, oamenii au nevoie să își dezvolte procesul de gândire, aptitudinile emoționale și competențele sociale. Metoda Feuerstein se adresează copiilor și adulților tipici și celor cu deficiențe și este utilizată în următoarele domenii: educațional, clinic și organizațional. Află mai multe informații de pe paginile dedicate domeniilor de aplicare.

Cine poate beneficia de Metoda Feuerstein?

Metoda Feuerstein se adresează tuturor celor care sunt interesați să dobândească noi abiltăți de gândire și învățare: dezvoltare emoțională și antrenament cognitiv pentru copii și adulți, inclusiv educație remedială pentru persoane cu dificultăți de adaptare emoțională sau de învățare.

Copii și adulți tipici

Metoda Feuerstein este un instrument educațional esențial pentru copii și un instrument de dezvoltare pentru adulți, având la bază concepția că inteligența se poate modifica pe tot parcursul vieții cu ajutorul strategiilor de mediere a învățării și a mediului înconjurător.

Copii și adulți atipici, cu dificultăți de adaptare emoțională sau de învățare,

indiferent de nivelul de dezvoltare psihoemoțională și cognitivă.

Dorești să devii mediator Feuerstein?

Fă primul pas pentru a deveni mediator și ajută-i pe cei din jurul tău să își dezvolte abilitățile de învățare și de adaptare psihoemoțională. În 45 de ore de formare poți învăța tehnicile și instrumentele prin care poți contribui la dezvoltarea cognitiv-emoțională a copiilor sau adulților. Pentru a deveni mediator Feuerstein este necesar să participi la primul dintre modulele celor două cursuri de formare FIE Basic sau FIE Standard. Fiecare modul al celor două cursuri de formare oferă acces la instrumente / caiete de lucru Feuerstein specifice pe grupe de vârstă și pe nivelul de dezvoltare al beneficiarilor.

Cursul de formare FIE Basic este împărțit în 2 module: FIE BASIC I și FIE BASIC II. Cursul include 10 seturi de jocuri (peste 250 de fișe practice de lucru). Urmând cursurile Basic, vei putea lucra cu copii tipici sau cu persoane cu dificultăți de învățare, cu vârsta cuprinsă între 5 și 9 ani.

Cursul de formare FIE Standard include trei module și 14 seturi de jocuri (peste 300 de fișe practice de lucru), pentru dezvoltarea cognitivă echilibrată și atingerea potențialului maxim de învățare. Acest program întărește și consolidează procesele cognitive și emoționale. Urmând chiar și numai primul modul al cursului de formare Standard vei putea lucra direct cu copii peste 9 ani ani și adulți

FIE Basic I

Instrumente: Compară absurdul (A) | De la element la mulțime | Identificarea emoțiilor | Orientarea spațială |
Organizarea punctelor

Durată: 7 zile – 45 ore de curs

Metodă de livrare: Zoom Meeting

Beneficiari:

 • copii cu vârstele cuprinse între 5-7 ani
 • persoane cu dificultăți de învățare

FIE Standard I

Instrumente: Comparații | Orientare spațială |
Organizarea punctelor |
Percepția analitică

Durată: 7 zile – 45 ore de curs

Metodă de livrare: Zoom Meeting

Beneficiari:

 • copii cu vârstele cuprinse între 9-11 ani
 • adulți

Alege Metoda Feuerstein deoarece:

 • Este un instrument extrem de valoros în formare abilitaților de școlaritate pentru trecerea de la grădiniță la școala; de asemenea este eficient în activitățile remediale; în lucrul cu copii cu CES și în procesul de integrare școlară și socială a oricărui școlar.
 • Este folosită că antrenament cognitiv și metagognitiv pentru managementul stresului și ameliorarea anxietății în situațiile de evaluare (teze, teste naționale, evaluări , admitere etc). și că antrenament cognitiv pentru dezvoltarea abilităților înalte.
 • Este folosită în instituții și organizații pentru optimizarea gândirii critice, dezvoltarea abilitățiilor de rezolvare de probleme, optimizarea capacității decizionale și a vitezei de reacție, optimizarea comunicării, eficientizarea timpului de reacție, a structurii în efectuarea sarcinilor, pentru eficiantizarea planificării și a flexibilității, reducerea impulsivității în luarea deciziilor sau în executarea sarcinilor.

Găsește un mediator Feuerstein

Dacă ești părinte sau cunoști un copil care ar putea beneficia de Metoda Feuerstein, apelează la un mediator.

Vreau să devin mediator Feuerstein

Devino mediator și ajută-i pe cei din jurul tău să își dezvolte abilitățile de învățare și de adaptare psihoemoțională.

Testimoniale