Programul de evaluare dinamică a potenţialului de învăţare – LPAD

Ce este Programul de evaluare dinamică
a potenţialului de învăţare – LPAD?

Alături de programul de terapie și intervenție Feuerstein Instrumental Enrichment (FIE) – tradus în limba română ca Programul de îmbogățire instrumentală – FIE, foarte cunoscut publicului larg sub denumirea de Metoda Feuerstein, prof. dr. Reuven Feuerstein, a creat și un program de evaluare Learning Propensity Assessment Device – LPAD – adică, în limba română, Programul de evaluare dinamică a potenţialului de învăţare – LPAD.

Reuven Feuerstein a fost unul dintre promotorii teoriei denumită ulterior neuroplasticitate (capacitatea sistemului nervos de a se adapta și de a se reorganiza prin modificarea conexiunilor neuronale astfel că inteligența este flexbilă, și nu fixă așa cum se credea înaintea apariției acestor cercetări). La momentul cercetărilor sale, prof. Feuerstein a studiat potențialul de învățare și a creat un program de testare dinamică ce evaluează capacitatea unei persoane de a învăța și de a se dezvolta în viitor – LPAD.

Programul de evaluare dinamică a potențialului de învățare LPAD reprezintă o evaluare cognitivă dinamică utilizată pentru a determina modul în care un individ gândește și învață, pentru descoperirea potențialului neexploatat. Bateria de testare LPAD, compusă din 14 sarcini variate, urmărește să descopere care este adevăratul potențial cognitiv al unei persoanei testate atunci când aceasta înțelege sarcina și elaborează împreună cu mediatorul strategia de rezolvare a problemelor din instrumentul LPAD. În România, serviciile de evaluare LPAD sunt disponibile pentru copii cu vârsta peste 9 ani și adulți.

LPAD folosește un model de testare – mediere – retestare, care încorporează învățarea pe tot parcursul testării, pentru a descifra funcțiile cognitive ale persoanei testate. Învățarea este cea mai importantă parte a procedurii, întrucât creșterea și dezvoltarea persoanei testate este continuu măsurată în raport cu performanțele sale anterioare.

Beneficiile evaluării prin Programului de evaluare dinamică a potenţialului de învăţare – LPAD

 • Evaluarea nivelului general de modificabilitate al subiectului şi al potenţialului său de învăţare.
 • Identificarea funcţiilor cognitive carenţiale şi ale aspectelor afectiv-motivaţionale responsabile de actualul nivel  evidentde funcţionare al subiectului.
 • Cercetarea şi evaluare cantităţii şi natura investiţiei cerută pentru ca subiectul să atingă nivele de funcţionare mai mari.
 • Stimularea responsabilităţii cu scopul de a atinge obiectivul, creând un mediu propice şi constructiv.
 • Conducerea către identificarea autonomă a strategiilor necesare pentru a înfrunta diferitele probleme.
 • Conducerea către experimentarea descoperirii succesului.
 • Analizarea modalităţilor de utilizare a funcţiilor cognitive care sunt la baza gândirii logice.
 • Determinarea unei atitudini optimiste față de sine, vizavi de varietatea şi complexitatea problemelor de rezolvat.

Cum se face evaluarea dinamică
a potenţialului de învăţare – LPAD?

În timpul LPAD, evaluatorul/ mediatorul prezintă persoanei testate diverse sarcini de rezolvat, în mod individual. Evaluatorul urmărește progresul, observând eventualele dificultăți și erori. În continuare, evaluatorul mediază cursantul, punând întrebări și învățând diferite modalități de soluționare a problemei. Medierea poate fi cât mai scurtă – de cinci minute sau o oră, în funcție de gradul de dificultate. Elevul/adultul este apoi testat, pe măsură ce evaluatorul observă ce metode utilizează acesta și cât de multă învățare a fost păstrată în cadrul sarcinilor noi și mai provocatoare.

Acest lucru prezintă o înțelegere clară a modului în care persoana testată gândește și învață și cel mai eficient mod, cu scopul de a valorifica potențialul de învățare latent. Astfel, LPAD diferă de evaluările statice, cum ar fi testele IQ sau alte teste psihometrice, prin faptul că LPAD încearcă să înțeleagă procesul de învățare al unei persoane, în loc să măsoare cunoștințele actuale raportat la cele ale etalonului/ colegilor.

LPAD reflectă o viziune diferită asupra ființelor umane și asupra dezvoltării lor în comparație cu practicile psihometrice clasice de măsurare a caracteristicilor dezvoltării. În structura sa de instrumente și în dezvoltarea procedurilor sale, LPAD prezintă o alternativă radicală la comparațiile normative bazate pe statistică și obiectivele predictive ale evaluării convenționale.

În sensul său cel mai simplu, LPAD mută accentul de la ceea ce individul este capabil să facă la un moment dat în timp, la ceea ce individul poate deveni capabil să facă în intervalul de timp imediat și în interacțiunile ulterioare, viitoare.

Beneficiile evaluării prin
Programul de evaluare dinamică a potenţialului de învăţare – LPAD

 • Părinților care doresc o perspectivă asupra potențialului de învățare al copiilor și un plan de dezvoltare;
 • Cadrelor didactice care doresc să înțeleagă mai bine structura cognitivă a copiilor cu care lucrează individual sau la nivel de grup. Pentru testarea la nivel de grup, cadrul didactic primește un profil al clasei privind stilurile de învățare ale copiilor, astfel încât își poate adapta metodele și instrumentele de predare și de evaluare conform nevoilor copiilor;
 • În cadrul admiterilor în instituții de învățământ unde este concurență mare și se dorește selectarea candidaților cu potențial mare de învățare – școli și licee bine-cotate sau private, universități;
 • În mediile profesionale, organizații sau companii, în care se dorește să se identifice și să se promoveze/avanseze angajații cu potențial sau pentru care se creionează planuri de dezvoltare de carieră;
 • Adulților interesați de propria dezvoltare personală și profesională, pentru integrare socială și profesionale optime.

Ce primești
în urma evaluării LPAD?

În urma testării LPAD se formează o imagine clară asupra potențialului de învățare și schimbare a persoanei testate, în 4 domenii. Toate aceste domenii sunt necesare pentru o integrare socială și profesională a persoanei testate. De asemenea aceste domenii au un loc foarte important în elaborarea corectă a planului individual de intervenție.

Planul de intervenție
se realizează pe baza a 4 etape:

 • Evaluare – în cadrul evaluării evaluatorul observă pe parcursul evaluării dinamice principiilor de învățare identificate, descoperite (aceste principii pot să fie abilități cognitive și/sau afective, emoționale. De exemplu: mangementul colaborativ al impulsivității. )
 • Feedback – se va realiza ”Profilul de învățare”, care este un sumar al rezultatelor care poate fi folosit de toți specialiștii sau aparținătorii implicați în planul de dezvoltare individuală.
 • Intervenție – O bază de date de strategii care include idei generale, resurse, și activități de dezvoltare. Planul de intervenție va conține activități și resurse planificate pentru fiecare principiu de învățare.
 • Reevaluare – revizuirea profilului de învățare. Acesta este o etapă foarte importantă, deoarece nu toate strategiile sugerate vor avea efect pozitiv la toată lumea. Însă fiecare intervenție trebuie revăzută din punct de vedere al eficienței, și de văzut dacă este necesar să fie găsite alternative.

Evaluarea dinamică a potenţialului
de învăţare – LPAD
individual sau pentru grupuri?

Testarea LPAD poate fi susținută fie pentru o singură persoană, fie pentru un grup – de exemplu o clasă de elevi, un grup de candidați/ studenți, o echipă dintr-o organizație sau companie. Testarea se va da în grup mai ales atunci când se dorește o înțelegere a structurii cognitive a grupului ( de ex.: o clasă de elevi) sau atunci când se dorește identificarea celor mai calificate persoane (de ex.: admiteri în universități, promovări/ avansări la locul de muncă etc.). În timpul unei testări LPAD de grup, persoanele participante sunt notate nu numai în raport cu propria evoluție, ci sunt și clasificate în funcție de potențialul demonstrat. Modul facil de utilizare a LPAD-D este soluția ideală atunci când evaluăm simultan grupuri.

Găsește un mediator LPAD

Solicită o evaluare dinamică a potenţialului de învăţare – LPAD pentru copiii, adolescenții, tinerii sau adulții pe care îi susții în învățare sau în procesele de dezvoltare.

Vreau să devin mediator LPAD

Devino mediator LPAD și ajută-i pe cei din jurul tău să își descopere potențialul de învățare. Creează planuri de învățare bazate pe profilurile de învățare individuale.