Curs de formare în Metoda Feuerstein FIE Basic

mediere pentru copii tipici sau adulți cu dificultăți de adaptare emoțională ori de învățare, cu vârste între 5-9 ani

Cursul de formare FIE Basic conține două module de formare:
BASIC I și BASIC II.

Cursul de formare FIE BASIC este pentru viitorii mediatori Feuerstein care se vor adresa copiilor tipici sau atipici cu vârste cuprinse între 5 și 9 ani și adulților cu dificultăți de învățare sau de adaptare emoțională. Constă într-un set de jocuri de învățare care se bazează pe formarea structurii cognitive și a noțiunilor de bază în ceea ce privește comunicarea și limbajul, formarea comportamentelor sociale, identificarea emoțiilor și dezvoltarea empatiei.

Metoda Feuerstein, denumirea mai cunoscută publicului larg, reprezintă un program de terapie și intervenție, denumit de către creatorul metodei, prof. dr. Reuven Feuerstein, Feuerstein Instrumental Enrichment (FIE) – adică, în limba română, Programul de îmbogățire instrumentală – FIE. Pentru a deveni mediator Feuerstein este necesar să participi la unul dintre modulele celor două cursuri de formare FIE Basic sau FIE Standard. Fiecare modul al celor două cursuri de formare oferă acces la instrumente / caiete de lucru Feuerstein specifice pe grupe de vârstă și pe nivelul de dezvoltare al beneficiarilor.

Programul FIE, denumit în site-ul nostru Metoda Feuerstein, conține 24 de caiete, cu peste 500 de fișe de lucru, folosite pentru optimizarea abilităților cognitive și metacognitive care favorizează achiziția de abilități mentale, de concepte utilizabile în situații diferite.

Găsești detalii despre formarea ca mediator Feuerstein și despre acreditarea internațională ca mediator Feuerstein în paginile dedicate.

Beneficiile Metodei Feuerstein

Metoda Feuerstein este un instrument educațional dedicat cu beneficii multiple atât pentru copii, cât și pentru adulți.

 • Îmbogăţirea potenţialului cognitiv al copiilor și al adulților;
 • Dezvoltarea strategiilor de învățare;
 • Antrenarea și dezvoltarea memoriei;
 • Dezvoltarea flexibilității cerebrale;
 • Structurarea gândirii și dezvoltarea abilităților de luare a deciziilor;
 • Modificarea comportamentului impulsiv;
 • Stimularea și dezvoltarea capacității de învățare a copiilor cu rezultate școlare scăzute și a persoanelor cu dificultăți de învățare, de limbaj sau cu deficit de atenție;
 • Dezvoltarea autonomiei, a independenţei şi a integrării socio-emoţionale;
 • Îmbunătățirea performanțelor școlare și profesionale;
 • Comunicarea și înțelegerea mesajelor și instrucțiunilor;
 • Ca program de remediere pentru copiii cu ADHD, probleme de comportament, de relaţionare şi socializare, deficienţă de comunicare, agresivitate, deficienţă mintală, Autism, sindrom Down;
 • Îmbunătăţirea învăţării persoanelor defavorizate socio-cultural şi emigranţilor;
 • Reabilitarea cognitivă a persoanelor cu afecţiuni cerebrale şi psihiatrice;
 • Optimizarea cognitivă a persoanelor adulte, în vederea creșterii calității vieții;
 • Antrenament mental pentru șituații competiționale (sportivi, elevi, studenți, cadre militare etc);
 • Motivația intrinsecă în procesul de învățare;
 • Creșterea capacității de memorare și a strategiilor de învățare.

Instrumentele Feuerstein (Caietele de lucru/ seturile de jocuri) pentru modulele BASIC I și BASIC II

Instrumentele Feuerstein sunt un set de exerciții tip „foaie și creion” folosite de către mediatorii Feuerstein în lucrul cu copiii. Instrumentele din aceste module sunt concentrate pe dezvoltarea abilităților emoționale și includ Caietele de lucru prezentate mai jos pentru fiecare dintre cele două module. Dă click pe fiecare tab colorat care are săgeata spre dreapta , pentru a descoperi toate informațiile legate de instrumentele specifice.

Instrumentele/Caietele de lucru pentru modulul FIE BASIC I

Organizarea Punctelor este primul set de exerciții predat. Activitatea instrumentului constă în organizarea punctelor într-o formă amorfă, nestructurată, prin proiectarea lor într-un număr de modele-figuri. Ţelul este acela de a-i explica elevului că el însuşi e cel care impune ordinea şi structura, pe baza unor reguli internalizate şi a unor relaţii, într-un univers ale cărui obiecte şi evenimente nu sunt organizate.

Printre funcţiile cognitive care sunt implicate în stăpânirea sarcinilor sunt: etichetarea, căutarea sistematică prin transportul vizual, internalizarea modelelor date sau a regulilor acestora, folosirea indiciilor relevante şi a strategiilor, conservarea consistenţei formei şi a mărimii indiferent de schimbările de orientare, folosirea a două surse de informare, precizia şi acurateţea în planificarea comportamentului.

instrumente curs de formare in metoda Feuerstein -organizarea punctelor

Scopul principal al exercițiilor „orientare spațială” este de a învăța copilul să înțeleagă și să localizeze pozițiile în spațiu. Aceasta este o condiție prealabilă importantă pentru a vă orienta către obiectele și evenimentele din experiența proprie și pentru a acționa într-un mod conștient și flexibil într-un mediu complex și în schimbare. Există o serie de sub-obiective corelate: 

(1) Dezvoltarea vocabularului și a conceptelor legate de orientarea spațială. 
(2) Pentru a îmbunătăți scanarea și căutarea de informații relevante. 
(3) Identificarea și diferențierea relațiilor spațiale. 
(4) Pentru a îmbunătăți orientarea spațială generală în mediul mai mare. 

instrumente curs de formare in metoda feuerstein -orientare spatiala

În nivelul 1 al acestui set de jocuri, sarcina principală a copilului este de a descoperi și de a înțelege natura absurdului dintre două situații care sunt prezentate pentru a crea o stare de dezechilibru în experiență. Se analizează obiectele și evenimentele, controlând și comparând relațiile dintre două situații ilustrate. Gândirea comparativă precum și alte operații mentale necesare trebuie să fie utlizate cu scopul de a explica și de a rezolva dezechilibrul creat de sentimentul de absurd. 

instrumente Feuerstein - compara si descopera absurdul

Acest set de jocuri pregătește copilul pentru a înțelege matematica ca fundament pentru tehnicile (operațiile matematice) care vor fi învățate în introducerea în educația formală. Folosind structura fișelor și medierea oferită copiilor, instrumentul poate atinge următoarele obiective:

(1) Numărare: învățarea copilului cum să numere. 

(2) Noțiunea de elemente: ca membru al grupului. 

(3) Noțiunea de mulțime: ca organizare de elemente într-o singură entitate. 

(4) Flexibilitatea noțiunii de mulțime: să includă: (a) obiecte eterogene, care pot fi adunate în conformitate cu un principiu de organizare; (b) o mulțime ca element al unui grup mai mare, în conformitate cu un principiu de organizare, ca în submulțimile aparținând grupurilor mai mari. 

(5) Noțiunea de rezumare: aducerea unor obiecte similare sau disparate într-o sumă. 

(6) Relații între mulțimi: să înceapă să dezvolte înțelegerea copiilor, îndreptându-se către cele patru operații matematice (adunare, scădere, înmulțire, împărțire). 

instrumente curs de formare in Metoda Feuerstein - de la element la multime

Instrumentul se bazează pe necesitatea ca respectivul copil să învețe să acorde atenție indiciilor comportamentale și sociale ale altora care semnifică atribute emoționale (sentimente, atitudini, credințe) care au o relație cu posibile comportamente observabile în situații sociale. Scopul principal se referă la emoții, înțelegerea rolului lor într-o varietate de situații sociale și comportamentale. Obiectivele instrumentului:

(a) Extinderea repertoriului de conștientizare a exprimării emoționale și trecerea de la conștientizare la experiența comportamentală specifică. 

(b) Îmbogățirea conținutului experienței elevului, transmiterea cunoștințelor. 

(c) Un mod de interacțiune pentru a crește interesul și implicarea copilului. 

(d) Elaborarea înțelegerii diverselor elemente situaționale din experiență. 

(2) Reglementarea comportamentului – „gândirea înainte de a acționa”. 

(3) Crearea procesului de socializare folosind diferite situații pentru catalizarea, facilitarea și accelerarea reacțiilor de adaptare și diferențiere. 

(4) Induce reacții diferite la situații care implică violență sau potențial răspuns ostil / agresiv. 

instrumente feuerstein - identificarea emotiilor, curs FIE BASIC

Instrumentele/Caietele de lucru pentru modulul FIE BASIC II

Setul de jocuri „de la empatie la acțiune” contribuie la identificarea unei stări de spirit, pornind de la expresia facială și corporală a unei persoane aflate într-o situație critică. Ulterior, aceasta creează o stare de empatie (definită ca sentimentul sau identificarea cu starea de spirit a altei persoane).

Sunt prezentate situații alternative legate de situația inițială, oferindu-i elevului opțiuni pentru a înțelege natura acțiunilor care rezultă din diferite expresii de empatie. Elevul învață să aleagă cel mai potrivit răspuns la situațiile alternative date. 

instrumente feuerstein - de la empatie la actiune,curs FIE BASIC

Acest set de jocuri duce mai departe aceste „abilități” la niveluri mai ridicate de procesare a informațiilor și de luare a deciziilor. Astfel, depinde de învățarea din instrumentele anterioare. Se ridică problema tratării emoțiilor pe mai multe niveluri: 

 • De la relațiile cu indivizii la interacțiuni sociale mai complexe: adică efectele emoțiilor asupra comportamentelor în contexte ale unei persoane sau ale unui grup în care comportamentul emoțional va afecta reacțiile.
 • Abordarea situațiilor emoționale „tridimensionale” care au un flux de dezvoltare narativ, cu mai multe „acte” care decurg din una sau altă alternativă receptivă.
 • Nevoia de a înțelege reacțiile emoționale ale „celuilalt” prin interacțiune, în care reacțiile emoționale nu sunt transparente imediat sau unitar – adică nu sunt clare sau atribuite unei cauze unice sau relativ simple. Acest instrument prezintă astfel o descifrare mult mai complexă a emoțiilor celuilalt.
instrumente feuerstein - refecta si invata cum sa previi violenta

Principalul scop al acestui set de jocuri este de a învăța copilul formularea adecvată a întrebărilor pentru înțelegerea unui text. Repetiția și varietatea de întrebări din perspective diferite ajută la formarea unei informații relevante.

Din perspectivă cognitivă, activitățile instrumentului construiesc abilități de gândire și procesare care nu numai că întăresc înțelegerea, dar pun în accent funcțiile cognitive ale fazei de elaborare și întăresc facilitatea și confortul elevilor cu elementele lingvistice, sintactice și conceptuale ale procesului de citire. 

Învață să pui întrebări FIE Basic II

Nivelul 2 al acestui set de jocuri elaborează activitățile nivelului 1 prin îmbunătățirea variațiilor conceptuale legate de găsirea de legături. Ca atare, el extinde procesul de comparație prin adăugarea de operații mentale suplimentare, oferind copiilor exerciții de gândire extinsă cu privire la fenomenele și la relațiile cunoscute și înțelese. Pe măsură ce copilul răspunde la sarcinile de pe fișe, iar acestea sunt mediate în funcție de cerințele paginii și de funcțiile cognitive necesare, este inițiat în transferul către gândirea avansată și superioară la copii. 

instrumente Feuerstein - compara si descopera absurdul curs FIE BASIC

Detalii module curs de formare FIE BASIC

Cursul de formare FIE Basic este împărțit în 2 module: FIE BASIC I și FIE BASIC II. Cursul include 10 seturi de jocuri (peste 250 de fișe practice de lucru). Urmând cursurile Basic, vei putea lucra cu copii tipici sau cu persoane cu dificultăți de învățare, cu vârsta cuprinsă între 5 și 9 ani.

Formator Feuerstein: conf. univ. dr. Otilia Todor

FIE Basic I

Instrumente: Compară absurdul (A) | De la element la mulțime | Identificarea emoțiilor | Orientarea spațială |
Organizarea punctelor

Durată: 7 zile – 45 ore de curs

Metodă de livrare: Zoom Meeting

Beneficiari:

 • copii cu vârstele cuprinse între 5-7 ani
 • persoane cu dificultăți de învățare
3,490 lei / Modul

FIE Basic II

Instrumente: Compară absurdul (B)| Reflectă și învață cum să previi violența | Cunoaște și identifică | Învață să pui întrebări |
De la empatie la acțiune

Durată: 7 zile – 45 ore de curs

Metodă de livrare: Zoom Meeting

Beneficiari:

 • copii cu vârstele cuprinse între 7-9 ani
 • persoane cu dificultăți de învățare
3,490 lei / Modul

Ce primești la finalizarea cursului de formare FIE Basic?

Odată ce finalizezi cursul de formare și obții certificarea internațională de Mediator Feurstein poți începe imediat să lucrezi cu copiii. Formarea, instrumentele și susținerea comunității Feuerstein te vor ajută să mediezi cu succes procesele de învățare și dezvoltare psihoemoțională ale participanților.

Cum poți ajuta copiii în calitate de mediator Feuerstein?

Copiii explorează operațiunile de comparare, orientare în spațiu, analiza formelor geometrice, abilități numerice sau empatie pentru ceilalți, sub îndrumarea ta, mediatorul Feuerstein. Astfel, modulul FIE Basic ajută la:

 • Îmbogăţirea potenţialului cognitiv
 • Dezvoltarea flexibilității cerebrale
 • Structurarea gândirii și dezvoltarea abilităților de luare a deciziilor
 • Stimularea și dezvoltarea capacității de învățare penru copiii cu rezultate școlare scăzute, cu dificultăți de învățare, de limbaj sau cu deficit de atenție
 • Dezvoltarea autonomiei, a independenţei şi a integrării socio-emoţionale
 • Program de remediere pentru copii cu ADHD, probleme de comportament, de relaţionare şi socializare, deficienţă de comunicare, agresivitate, deficienţă mintală, Autism, sindrom DOWN

Calendar cursuri FIE Basic:

 • Curs de formare mediatori Feuerstein FIE Basic I noiembrie 2024

  Curs de formare în Metoda Feuerstein, Basic I, noiembrie 2024

  Cursul de formare FIE Basic modulul 1 este pentru viitorii… Citește mai mult

 • Curs de formare mediatori Feuerstein FIE Basic II iulie 2024

  Curs de formare în Metoda Feuerstein, Basic II, iulie 2024

  Cursul de formare FIE Basic modulul 2 este pentru viitorii… Citește mai mult

Vreau să devin mediator Feuerstein

Devino mediator și ajută-i pe cei din jurul tău să își dezvolte abilitățile de învățare și de adaptare psihoemoțională.