curs de formare in metoda feuerstein FIE BASIC

De ce FIE pentru copii cu CES?

Pentru o argumentare pertinentă a acestei întrebări e necesară o definire conceptuală a ceea ce însemnă cerințe educaționale speciale și precizarea categoriilor de copii care pot fi încadrați aici.

Cerințele educative speciale (C.E.S.) (Vrășmaș) „desemnează necesitățile educaționale complementare obiectivelor generale ale educației școlare, necesități care solicită o școlarizare adaptată particularităților individuale și/ sau caracteristice unei deficiențe (ori tulburări de învățare), precum și o intervenție, prin reabilitare/ recuperare corespunzătoare” .

Este importantă, deci, acordarea unei intervenții educaționale și terapeutice speciale. În categoria copiilor cu cerințe educative special intră: copii cu deficientă mintală, cu tulburări din spectrul autist, cu ADHD, cu sindrom Down, cu tulburări specific de învățaredislexo-disgrafie-discalculie etc.

Pentru toate aceste categorii de copii trebuie adaptată strategia de abordare a recuperării care nu este o rețetă, ci o modalitate de indentificare a punctelor tari ale profilului psihologic al copilului pe care trebuie să ne bazăm în dezvoltarea potențialului individual. Dacă ne referim strict la simtomatologia și manifestările acestor copii, vom enumerea doar câteva și anume, cele pe care noi le vizăm a le recupera prin intermediul materialelor Feuerstein: tulburări de limbaj și întârziere în dezvoltarea limbajului, structuri perceptive motrice de formă, mărime, culoare insuficient formate, orientare spațio-temporală defectuoasă, motricitate insuficient dezvoltată, imaturitate afectivă, agresivitate, raționament matematic neformat.

Metoda Feuerstein pentru copii cu CES

Pentru toate aceste manifestări materialele din FIE Basic și Standard ne ajută prin structurare și dozarea gradului de dificultate. Organizarea punctelor îi ajută pe copii să-și însușescă terminologia și să dezvolte motricitatea, materialele de identificare a absurdului îi ajută să-și dezvolte limbajul și să identifice ce nu este firesc în lumea înconjurătoare, cele de orientare spațială îi ajută la formarea structurilor perceptive-motrice.

În măsura în care vârsta psiholologică a copilului nu coincide cu vărsta sa cronologică, materialele pot fi folosite de la un nivel de dezvoltare de 6-10 ani pentru vârsta  cronologică de 10-12 ani. De asemenea, fiecare material poate fi adaptat pentru copii cu CES ca timp de lucru și ca nivel de complexitate a discuției.

De exemplu, pentru materialul Organizarea punctelor, copiii pot primi mai multe  întrebări ajutătoare sau pot primi chiar indicii privind poziția unui punct/ puncte cheie pentru găsirea soluției potrivite.

În funcție de nevoile copilului cu CES, materialele pot fi folosite în grupuri restrînse, de 2-4 copii sau individual, acolo unde copilul are un ritm care nu este compatibil cu al unui grup și unde are nevoie de mai mult ajutor și timp.

Așadar e necesar să identificăm nevoile copiilor cu CES și să alegem acele materiale care contribuie țintit la dezvoltarea potențialului lor de învățare.

Articol publicat în revista Jurnal de învățare mediată, nr. 1, octombrie 2019.

Articole asemănătoare