Termeni și condiții

Siteul https://feuerstein.ro/ este deținut de către Centrul de formare și prohologie Otilia Todor, Brașov, punct de lucru în Braşov, Str. Nicolae Bălcescu nr. 56. Prezentul document stabilește Termenii și condițiile de utilizare a website-ului https://feuerstein.ro/ și se completează cu Politica de confidențialitate și Politica cookie în ceea ce privește serviciile oferite de Centrul de formare și prohologie Otilia Todor.

Termenii și condițiile din prezentul document reprezintă o convenție legală între dumneavoastră, în calitate de persoană fizică sau juridică și Centrul de formare și psihologie Otilia Todor – singurul centru acreditat ca Centru Internațional Feuerstein în România din anul 2019.

Înainte de a accesa website-ul și de a transmite o solicitare, vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și condițiile, Politica de confidențialitate și Politica cookie.

Prin navigarea pe website-ul https://feuerstein.ro/ și/ sau prin completarea pașilor de înscriere, vă luați angajamentul de a respecta prezentul document și politicile indicate.

În măsura în care nu sunteți de acord cu Termenii și condițiile din prezentul document, vă rugăm să încetați utilizarea website-ul https://feuerstein.ro/.

Cuprins:

 1. Definiții
 2. Aplicabilitate
 3. Servicii oferite
 4. Procesul de achiziție a cursurilor/ modulelor
 5. Politica de facturare, plăți și livrare
 6. Proprietatea intelectuală și drepturile de autor
 7. Răspundere
 8. Despăgubiri
 9. Legea aplicabilă
 10. Modificarea termenilor și condițiilor
 11. Plângeri și reclamații
 12. Contact

1. DEFINIȚII

Centrul de formare și psihologie Otilia Todor, denumit în cele ce urmează Centrul: Centrul de psihologie și formare Otilia Todor, cu sediul social în Ghimbav, Str Lavandei, nr. 29, jud. Braşov, punct de lucru în în Braşov, Str. Nicolae Bălcescu nr. 56. înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J08/710/2018, cod fiscal nr. 39108521, e-mail: info@feuerstein.ro.

Identitate vizuală Asociația Feuerstein România: Toate elementele distinctive asociate website-ului https://feuerstein.ro/ constând în, dar fără a se limita, la următoarele: logo, siglă, icon, slogan, elementele de design, culori, reprezentările stilizate, imagini, elementele grafice, simboluri, etc.

Politica de confidențialitate a Asociației Feuerstein România: Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal implementată pe website, disponibilă aici.

Website-ul: https://feuerstein.ro/

Solicitare: Acțiunea Clientului constă în înscrierea pe website și în transmiterea informațiilor necesare în vedere achiziționării serviciilor (cursurilor) puse la dispoziție de Centru. Acțiunea Clientului va produce efectele unei solicitări în măsura în care vor fi parcurse toate etapele prevăzute pe website și vor fi furnizate toate informațiile necesare, transmiterea solicitării fiind confirmată în mod corespunzător de specialiștii Centrului.

Client: Orice persoană fizică sau juridică care accesează, în mod direct sau indirect, serviciile (cursurile) puse la dispoziție Centru.

Utilizator: Orice persoană fizică sau juridică care are sau obține, în mod direct sau indirect, acces la website-ul https://feuerstein.ro/.

2. APLICABILITATE

Termenii și condițiile se aplică atât Utilizatorilor, cât și Clienților care accesează website-ul https://feuerstein.ro/ indiferent de modalitatea în care aceasta se realizează sau dispozitivul folosit, și se completează cu Politica de confidențialitate și Politica cookie în ceea ce privește serviciile oferite.

Accesarea și utilizarea website-ului https://feuerstein.ro/ constituie acceptarea totală și necondiționată a Termenilor și condițiilor.

3. SERVICIILE OFERITE

Serviciile oferite de Centrul de formare și psihologie Otilia Todor constau în cursuri de formare a specialiștilor care să utilizeze Metoda Feuerstein în practica lor, pentru a oferi suport psihologic, clinic și educațional tuturor persoanelor, indiferent de vârstă. Aceste servicii și produse sunt în permanență îmbunătățite și extinse în baza experienței profesionale a specialiștilor noștri.

Accesarea cursurilor se realizează prin înscrierea la cursul/ modulul de curs, respectiv prin dovada achiziției online a cursului respectiv.

În baza datelor furnizate prin intermediul/ butonului Înscrie-te, specialiștii Centrului vor confirma înscrierea la curs a Clientului (pe e-mail, telefonic sau prin intermediul aplicației WhatsApp) și vor transmite Contractul de prestări servicii. Clientul va completa datele de identificare în cuprinsul Contractului de prestări servicii și îl va restitui, împreună cu toate documentele solicitate.

Contractul poate fi semnat electronic cu un certificat digital emis de un furnizor acreditat sau olograf conform Legii nr. 455/2001, republicată, și al Regulamentului (UE) nr. 910/2014.

Clientul se obligă ca documentele transmise în format electronic să fie în conformitate cu originalul, iar informațiile furnizate să fie reale și corecte, sub sancțiunea prevederilor art. 322 Cod Penal. În cazul în care documentele și informațiile puse la dispoziția Centrului nu sunt corecte și reale, Clientul își asumă toată răspunderea civilă și penală ce decurge din această împrejurare. Pentru claritate, Centrul nu răspunde, direct sau indirect, pentru furnizarea incompletă sau incorectă a datelor de către Client și nici de consecințele generate de aceasta.

Prin achiziția online a cursului, Clientul își exprimă acordul prealabil expres pentru începerea executării contractului. Serviciile se consideră prestate, în mod continuu, începând cu momentul transmiterii Contractului de prestări servicii semnat de către Client și până la încetarea acestuia.

Cursurile vor fi susținute de specialiștii Centrului conform calendarului afișat pe website la adresa https://feuerstein.ro/cursuri-si-evenimente/ și/ sau stipulat în Contract, în format online sau fizic.

4. PROCESUL DE ACHIZIȚIE A CURSURILOR/ MODULELOR ORGANIZATE DE CENTRUL DE FORMARE ȘI PSIHOLOGIE OTILIA TODOR

Utilizatorul poate solicita serviciile oferite de Centrul de formare și psihologie Otilia Todor doar prin înscrierea la cursul/ modulul de curs dorit, respectiv prin achiziția cursului/ modulul dorit. Pașii pentru achiziția unui curs organizat de Centru sunt următorii:

 1. Utilizatorul accesează secțiunea Cursuri și Evenimente: https://feuerstein.ro/cursuri-si-evenimente/
 2. Selectează cursul dorit și accesează butonul „Înscrie-te”
 3. Cu ajutorul semnelor + și – utilizatorul alege numărul de cursuri pe care le dorește
 4. Apasă butonul „Adaugă în coș” pentru a iniția achiziția
 5. Apasă butonul „Coș”, poziționat în colțul din dreapta sus al website-ului pentru a vizualiza „Coșul”
 6. Confirmă comanda prin apăsarea butonului „Finalizare”. După apăsarea butonului „Finalizare”, utilizatorul ajunge pe pagina de finalizare a comenzii https://feuerstein.ro/ finalizare-comanda/. Pentru a finaliza comanda, fiecare utilizator trebuie să completeze câmpurile goale, prin introducerea următoarelor informații necesare pentru facturare: nume și prenume, nume companie (opțional), CIF (opțional), adresă completă, localitate, județ, cod poștal, telefon, adresă email.
 7. Utilizatorul alege metoda de plată dorită, la alegere dintre următoarele variante:

– plată securizată integrală cu cardul bancar,

– plată securizată în rate prin card de debit/ card de credit/ card de cumpărături,

– plată prin transfer bancar direct în contul Centrului: RO68BTRLRONCRT0CQ5266201, deschis la Banca Transilvania

Pentru a efectua plata securizată online cu cardul bancar, integral sau în rate, utilizatorul va completa detaliile de plată prin metoda de plată securizată cu cardul, prin procesatorul de plăți online Netopia, după cum urmează:

 • numărul de card
 • data de expirare a cardulul
 • numele și prenumele așa cum apar pe card
 • codul CVV2/CVC2
 • Pentru a putea plasa comanda online, este necesară bifarea butonului „Am citit și sunt de acord cu termeni și condiții site-ului web”, prin care Utilizatorul acceptă Termenii și Condițiile.
 • Utilizatorul apasă butonul Plasează Comanda
 • Utilizatorul validează plata

Pentru a efectua plata prin transfer bancar, utilizatorul trebuie să facă plata direct în contul bancar al Centrului RO68BTRLRONCRT0CQ5266201, deschis la Banca Transilvania și să folosească ca referință de plată ID-ul comenzii. Se consideră înscrierea la curs validă doar în momentul în care plata ajunge în contul Centrului.

5. POLITICA DE FACTURARE, PLĂȚI ȘI LIVRARE

În baza Contractului de prestări servicii, Centrul va emite factura aferentă și o va transmite Clientului pe e-mail, prin intermediul aplicației WhatsApp sau prin sistemul E-factura (în cazul persoanelor juridice). Clientul are obligația să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Prețul final plătit de Client este format din prețul cursului afișat pe website-ul https://feuerstein.ro/. Plata facturii se va realiza de către Client prin una din următoarele metode:

 • Plată securizată integrală cu cardul bancar prin procesatorul online Netopia
 • Plată securizată în rate prin card de debit/ card de credit/ card de cumpărături,
 • Plată prin transfer bancar direct în contul Asociației Feuerstein RO68BTRLRONCRT0CQ5266201, deschis la Banca Transilvania

După confirmarea plății, Centrul va livra Clientului instrumentele aferente modulului de curs ales, la datele stabilite. Clientul cunoaște și își asumă faptul că în cazul neprezentării la curs la data menționată în Contractul de prestări servicii, suma achitată nu se restituie. Clientul are posibilitatea de a alege să participe la oricare ediție viitoare a cursului programat în următoarele 12 luni de la data plății. Clientul înțelege și confirmă faptul că după executarea completă a Contractului nu beneficiază de dreptul de retragere potrivit art. 16 lit. a) din O.U.G 34/2014 deoarece serviciile prestate sunt exceptate de la dreptul de retragere. Dacă retragerea intervine cu 15 zile înainte de începerea executării Contractului, se va returna suma integral. Pentru claritate, prin sintagma „începerea executării Contractului” se înțelege data programată pentru primul curs aferent modulului ales de Client.

6. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ ȘI DREPTURILE DE AUTOR

Conținutul publicat pe website-ul https://feuerstein.ro/ este proprietatea exclusivă a Centrului de formare și psihologie Otilia Todor. Utilizatorii website-ului și Clienții nu au dreptul de a copia, distribui, publica, transfera către terțe persoane, modifica, altera, include conținutul publicat pe website și elementele de identitate vizuală în orice alt context decât cel prevăzut în Termenii și condiții și Politica de confidențialitate a Asociației Feuerstein România.

Clienții website-ului și Clienții nu au dreptul de a copia, distribui, publica, transfera către terțe persoane, modifica, altera, include conținutul materialelor de curs în orice alt context decât cel prevăzut în Termenii și condiții și Politica de confidențialitate a Centrului.

Orice asociere comercială sau personală dintre o persoană fizică sau juridică sau orice altă entitate cu Centrului de formare și psihologie Otilia Todor poate avea loc doar cu acordul prealabil exprimat în scris de reprezentanții acesteia. Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului publicat pe website-ul https://feuerstein.ro/ de către orice persoană, fizică sau juridică, fără acordul prealabil exprimat în scris de reprezentanții Asociației Feuerstein România.

7. RĂSPUNDERE

Conținutul publicat pe website-ul https://feuerstein.ro/ este actualizat în permanență de specialiștii Centrului de formare și psihologie Otilia Todor. Cu toate acestea, Centrul nu garantează că informațiile și conținutul publicat la un moment dat pe website nu conțin erori. Depunem eforturi constante pentru remedierea unor astfel de situații. În cazul în care intervine un eveniment de forță majoră, Centrul nu va fi răspunzător pentru neexecutarea serviciilor accesate de Client. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afară controlului părților și care nu poate fi evitat (aceasta include, dar nu se limitează la, schimbări legislative sau reglementări, incendii, greve, epidemii, războaie).

8. LEGEA APLICABILĂ

Raporturile juridice dintre utilizatorii/Clienții website-ul https://feuerstein.ro/ sunt guvernate de legea română și normele europene incidente.

9. MODIFICAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și condițiile înainte de fiecare utilizare a website-ului https://feuerstein.ro/ pentru că există posibilitatea să modificăm conținutul acestora. Modificările se vor face fără notificarea utilizatorilor/ Clienților. Modificările se vor aplica de la data publicării variantei actualizate, afișată în prima parte a documentului.

10. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Politica de confidențialitate a Centrului se raliază standardelor de protecție stabilite de Regulamentul nr. 679/2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Pentru mai multe detalii vă rugăm să accesați următorul link.

11. PLÂNGERI ȘI RECLAMAȚII

În cazul în care aveți reclamații la adresa serviciilor prestate de Centrul de formare și psihologie Otilia Todor, vă rugăm să ne contactați la adresa de email: info@feuerstein.ro și vom încerca să rezolvăm cât mai curând problemele semnalate.

În situația în care, în calitate de Utilizator sau Client, vă considerați lezat în vreun fel de acțiunile Asociației Feuerstein România, și nu sunteți mulțumiți de modalitatea în care am răspuns și acționat la solicitările dvs., aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor cu sediul în București, Bulevardul Aviatorilor, nr. 72, Sector 1, website: www.anpc.ro.

12. CONTACT

Pentru orice întrebări sau nelămuriri ne puteți contacta la adresa de e-mail: info@feuerstein.ro.

Documentul a fost actualizat în data de 10. 06. 2024.