SUNTEM AICI PENTRU A AJUTA

Cum putem ajuta

Echipa Feuerstein

Orice societate postmodernă solicită, pentru a-şi asigura progresul pe curba ascendentă a civilizaţiei, competenţe sociale si profesionale de nivel ridicat. Totodată, democratizarea vieţii sociale formulează dezideratul educaţiei pentru toţi cei chemaţi să participe, cu drepturi egale, la deciziile din viaţa socială.

Acest fundal social pretinde o educaţie care să pregătească copilul si adolescentul pentru confruntarea cu limitele proprii si cu condiţionarea satisfacerii nevoilor personale în contextul raporturilor de reciprocitate socială. Pentru copiii si tinerii aflaţi în dificultate sunt preconizate căi şi mijloace de integrare în fluxul social.

Existenţa unor elevi care nu se adaptează la curriculum standard este realitatea oricărui sistem de învăţământ. În România, fenomenul este pus în evidenţă de notele şcolare mici, scoruri scăzute la teste, corijentă si repetenţie, absenteism şi abandon şcolar. Aceste manifestări sunt desemnate prin conceptele de”dificultăţi şcolare” si „eşec şcolar”.

În cadrul unui învăţământ centrat pe conţinutul disciplinelor de predat, dascălii au manifestat disponibilitate din ce in ce mai redusa faţă de particularităţile copiilor. În astfel de condiţii, contingente reprezentative din populaţia şcolară au manifestat dificultăţi de învăţare sau de acomodare la programul impus de regimul şcolar, dificultăţi ce au condus la nemulţumirea profesorilor, parinţilor si elevilor. Apare astfel o întrebare legitimă: ”De ce riscul de eşec şcolar se accentuează pe parcursul şcolarităţii pentru unii elevi?”

Contacteaza echipa

TODOR Otilia

PREȘEDINTE

VERDEȘ Gabriela

VICE-PREȘEDINTE

Scrie-neContacteaza-ne


Adresa: Strada Toamnei, nr.7, ap. 3, Brasov

Presedinte: TODOR OTILIA

Telefon: 0766/434866

Vicepresedinte: VERDES GABRIELA

Telefon: 0744306045

E-mail: feuerstein.brasov@gmail.com