Cine suntem noi

Pentru a fi profesor sau terapeut în contextul actual este mai provocator decât oricând. Mai multe probleme de disciplină, mai mulţi elevi cu nevoi speciale, mai multă diversitate, mai multă presiune a timpului. Profesioniştii de astăzi au nevoie de o nouă soluţie, una care să ofere unelte mai bune pentru a realiza schimbări semnificative.
Orientaţi de condiţiile societăţii postmoderne şi ghidaţi de principiile profesorului Reuven Feuesrtein specialişti  în sfera psiho – educativă  (psihologi, psihoterapeuţi si cadre didactice) au infiinţat în primăvara anului 2008 la Braşov  Asociaţia "FEUERSTEIN - DESCHIDEŢI MINTEA!"  ca  organizaţie non – profit cu scopul de a sprijinii copiii, părinţii şi  cadrele didactice în vederea atingerii potenţialului optim de dezvoltare şi scaderea riscului de eşec  şcolar cu ajutorul Metodei Feuerstein.
Noi credem cu tărie că  lumea lor este viitorul nostru, de aceea ne punem în slujba copiilor de azi - adulţii de mâine.

Scopul şi obiectivele asociaţiei

Membri ASOCIAŢIEI "FEUERSTEIN – DESCHIDEŢI MINTEA!" doresc să se asocieze în scopul de a ajuta persoanele aflate in dificultate, de a oferi servicii sociale pentru prevenirea, limitarea, sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale situaţiilor de risc în care se găsesc copii şi persoanele în dificultate, de a optimiza procesul de integrare şi de a îmbunătăţii procesul de învăţare, prin metoda FEUERSTEIN şi prin alte metode moderne.
Obiectivele asociaţiei sunt:
a) Dezvoltarea şi implementarea de servicii sociale acordate copiilor, tinerilor, adulţilor şi  vârstnicilor, care au nevoie de sprijin în procesul de integrare
b) Organizarea şi susţinerea  cursurilor de formare, pentru diverse categorii profesionale, de formare a formatorilor, în vederea susţinerii procesului de integrare a persoanelor aflate în dificultate
c) Promovarea şi apărarea drepturilor şi libertăţii omului în principal a libertăţii conştiinţei şi a dreptului la o viaţă normală

Activităţile asociaţiei

Pentru realizarea scopului declarat, asociaţia îşi propune realizarea următoarelor activităţi:
a) Dezvoltarea depriderilor de viaţă independentă
b) Psihodiagnoza şi intervenţia prin diverse metode terapeutice în vederea integrării optime a persoanelor aflate în dificultate.
c) Organizarea unor activităţi de cercetare în domeniul psihosocial şi elaborarea de studii şi statistici.
d) Promovarea şi organizarea serviciilor de consiliere socială şi psihologică.
e) Realizarea şi editarea de cărţi, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, programe informatice şi alte materiale informative.
f) Organizarea de cursuri de pregătire, de formare, seminarii, conferinţe, dezbateri publice, precum şi organizarea de  manifestaţii publice şi alte activităţi de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii.

 

Echipa

Echipa Asociaţiei “Feuerstein Deschideţi Mintea!” este formată din cadre didactice care provin din mediul universitar, profesori în învăţământul preşcolar, pedagogi de recuperare, psihologi şi psihoterapeuţi cu compentenţe educaţionale, traineri şi mediatori în Metoda Feuerstein (singurii specialişti din ţară).
O echipă cu reală experienţă didactică, psihologică şi psihoterapeutică.

Prezentare echipă:

 

> Lector univ. dr. Todor Otilia – Psihoterapeut, trainer metoda Feuerstein Psih.
> Gabrielli Silvia - Psihoterapeut, trainer Metoda Feuerstein
> Prof. invatamant primar. Verdes Gabriela – Psihoterapeut, trainer metoda Feuerstein
> Asist univ. drd. Caraveteanu Gina – Psiholog, Metoda Feuerstein
> Prof. invatamant primar Bularca Adriana - Psiholog, Metoda Feuerstein
> Colaboratori: cadre didactice, psihologi, studenti ai Facultatii de Psihologie si Pedagogie.

Despre noi | Metoda Feuerstein | Articole - Noutăţi | Programe | Galerie | Contact